Historia / Ursprung

Det engelska rasnamnet är Chinese Crested. Det sista ordet i namnet motsvarar på svenska ungefär hårtofs eller hjälmprydnad.

Nakenhundens historia går tillbaka till förhistorisk tid. För flera tusen år sedan uppstod en mutation i Afrika, en hårlös hund som fått namnet Canis Africanis.

Dessa hundar användes i avel och blev grunden till olika hårlösa raser.

Nakenhunden är alltså inte ett modernt påfund. I en forntid kom hårlösa hundar från Afrika till Kina.

Därifrån kom de till Amerika och England. Det finns ingen dokumentation om kinesen i Amerika från denna tid.

Redan under Han-Dynastin 200 f Kr - 200 e Kr hade Mandarinerna uppfödning av hårlösa hundar.

Bland Aztekerna tillbads de hårlösa hundarna då de ansågs ha magisk och helande kraft på astmatiska och reumatiska sjukdomar.

Chinese Crested är alltså en mycket gammal ras och inte ett resultat av moderna tiders avel.

Den kinesiska nakenhunden, som vi känner den idag härstammar från Latinamerika och Amerika.

Redan 1870-1904 hämtades nakenhundar från Afrika, Kina, Mexico och Sydamerika för att delta som kuriosainslag på utställningar i England.

1928 ställdes en afrikansk nakenhund ut på Cruft´s, Ting of Helovan, ägare Mrs. Loyd.

Det var först på 60-talet som Chinese Crested blev känd ras i England.

Mrs. Ruth Harris, kennel Staround, har lagt en stor del av grunden till dagens kinesiska nakenhundar.

Hennes linjer ligger bakom mycket av dagens avelsmaterial i England och i Norden.