Desire me Shine Bright Likea Diamnd
Utställd med reserv cert och är Tysk Champion